Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli din Turț

A fost construită în 1836 pe o colina de unde poate fi văzută din orice punct al comunei; biserica veche din lemn a fost înălțată în altă parte, în locul numit Susanii de Jos. Construcția are o singură navă, altar cu închidere semicirculară şi un turn. Turnul este prevăzut la nivelul superior cu patru cadrane de ceas şi se termină cu o lanternă. Din cauza cutremurelor și a celor patru clopote așezate în turn, în 1940 se constată grave deteriorări la zidărie. În anul 1962 clopotele din turn au fost așezate într-o clopotniță separată, în fața bisericii, iar pereții laterali au fost consolidați prin contraforturi.

<
>