Biserica Ortodoxă din Tarna Mare

Biserica este zidită pe locul unei biserici din lemn, devenită neîncăpătoare și dărâmată în jurul anului 1890. Noua biserică a fost terminată în 1898, în 1997 pridvorul, iar între anii 1936-1937 acoperișul de șindrilă a fost înlocuită, cu tablă. Pictura a fost realizată în 1996.