Zona Râului Tur (rezervație naturală)

Zona a fost declarată rezervație naturală în decembrie 2007. Se întinde pe o suprafață de 20.521 hectare. Acesta include rezervația naturală Cursul inferior al Râului Tur și se suprapune ariei de protecție specială avifaunistică Lunca Inferioară a Turului. Este o zonă naturală (păduri de foioase, pajiști, pășuni, râuri, lacuri, mlaștini, turbării, meandre, terenuri arabile și culturi) încadrată în regiunea albiei râului Tur. Aria protejată dispune de 14 tipuri de habitate naturale; astfel: păduri dacice de stejar și carpen; păduri de fag; păduri balcano-panonice de cer și gorun; pajiști de altitudine joasă; râuri cu maluri nămoloase. Există o mare diversitate de faună: cerb lopătar, căprioară, pisică sălbatică, vidra de râu, liliacul, șarpele orb, șopârlă de câmp, țestoasa de baltă, broasca râioasă brună, broască râioasă verde, brotacul verde de copac, mare varietate de pești dar și gândaci, scoici, fluturi.