Prezentare

Așezare

Comuna se află la 45 de km de reședința de județ, Satu Mare, de care este legată de drumul județean DJ 109 L, respectiv E 81.

Istoric

Numele localităţii Turţ apare pomenit în scrisoarea de răspuns din 1378 la actul de danie regesc. Localitatea apare menţionată în anul 1385 sub forma de Villa Viavalis (Thourch) cu prilejul procesului de proprietate dintre familiile Wassvary şi Csarnavaday. În războiul de independenţă din 1877 a trezit și dorința tinerilor români din Turț de a participa cu arma în mână la război pentru a contribui la victoria armatelor rămâne împotriva turcilor. Tinerii au fost mobilizaţi de puterile militare ale vremii, participând la lupte, fiind luaţi prizonieri, unii vărsându-şi sângele fie pe câmpul de luptă, fie murind în lagăre. În perioada interbelică istoria acestor locuri este bogată în evenimente. Oamenii de aici participă activ la desfăşurarea evenimentelor istorice. Ocupaţia credincioşilor a fost şi este agricultura şi mineritul, iar în această perioadă foarte mulţi din populaţia activă lucrează peste hotare.


Proiect realizat cu contribuţia Uniunii Europene prin PNDR.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.